Frågor och svar

Hur gör jag om mitt barn eller jag själv är under 18 år?

Samtliga abonnemang under 18 år:

köper du abonnemang via hemsidan går det inte att välja autogiro – du måste välja alternativet då du betalar hela beloppet vid signeringstillfället. För autogirobetalningar måste du boka tid med oss tillsammans med målman, kontakta oss via mejl eller telefon.

Från det år du fyller16 år:

Du kan bli medlem och träna på egen hand från det år du fyller 16 år. Då väljer du Student-abonnemang via hemsidan (om du fyllt 16 år). Har du inte hunnit fylla 16 eller om autogiro önskas kontaktar du oss för att boka tid.

Tillsammanskort

Upp till 16 år kan barn och målsman teckna ”Tillsammanskort”. Då tränar barnet alltid TILLSAMMANS med sin målsman – ni är alltid på samma avdelning och tränar tillsammans. Kostnaden för barnet är då halv priset av målsmans valda medlemskap. Notera att maskinparken är utformad för tränande som är minst 150 cm. I övrigt går det bra att nyttja hela gymmet! För att teckna ett Tillsammanskort kontaktar du oss för tidsbokning, det går inte att göra via hemsidan.

14-16 år

Barn till medlemmar som är träningsvana kan få möjlighet att bli medlem och träna utan en målsman närvarande. En bedömning om det anses lämpligt sker alltid i varje enskilt fall av personal i samråd med målsman. Det går inte att teckna via hemsidan, kontakta oss för att boka tid.

Får jag provträna?

Du får gärna provträna hos oss innan du bestämmer dig! Då kontaktar du oss för att boka tid.

Hur kommer jag in?

När du tecknat medlemskap hos oss får du en kod till entrédörren

Vad finns det för parkeringsmöjligheter?

Vi har alltid tillgång till platserna utanför byggnaden. Observera att det under dagtid passerar lastbilar till grannbyggnaden och därför behöver det vara fri väg längs med husfasaden. Kvällstid, efter 17.00, går det att också att parkera längs med husfasaden (mot skogen).

Övrigt finns det parkering på andra sidan gatan, vid gymnasiet 200 meter mot Tullinge eller vid Helix (betalparkering) 200 meter mot Huddinge.

Vad har ni för öppettider/bemannade tider?

Vardagar 4:30-23
Helg 06-21

Just nu har vi inga bestämda bemannade tider men bokar gärna tid om du vill besöka oss 😊 Kontakta oss!

Hur gör jag för att betala med min friskvårdspeng via friskvårdleverantör?

Benify – du genomför ditt köp och kan via inloggning skriva ut ett intyg som skickas till Benify.

Wellnet/ Söderberg & partner och Epassi – Du genomför köpet via deras portal och därefter kontaktar du oss med ett mejl till info@tullingegym.se så aktiverar vi ditt abonnemang. Notera att vi debiterar 400 kr i inskrivningsavgift utöver medlemskap vid alla nytecknade abonnemang. När du kontaktar oss bestämmer vi hur du önskar göra den extra betalningen – på plats eller med faktura.

Finns det omklädningsrum, dusch och bastu?

VI har ett nybyggt omklädningsrum för damer med dusch och bastu. Vi väntar leverans av skåp och annan inredning.

Herrarnas omklädningsrum har skåp, dusch och bastu.

Vad är Inskrivningsavgift?

Inskrivningsavgiften är en startavgift som tillfaller alla medlemmar sen flytten till nya lokaler. Det är stora investeringar och utgifter i samband med en nystartad anläggning som behöver finansieras.

Inskrivningsavgiften är den enda prishöjningen som genomförts efter flytten – i övrigt är prissättningen densamma som tidigare men nu med betydligt bättre utbud!

Inskrivningsavgiften är en engångskostnad.

Är du intresserad av att bli medlem?